www.locallinkkkerry.ie/andaingean

Ón Luan, an 23ú Samhain, 2020, beidh TFI Nasc Áitiúil Chiarraí ag dul i mbun gnó ar Sheirbhís-Bus 275A. Bhí an-tóir ar an seirbhís seo a bhí á chur ar fáil ag Bus Éireann roimhe seo i gCiarraí Thiar. Seo a leanas an dá Sheirbhís-Bus a bhí i gceist;

  1. Daingean Uí Chúis – Ceann Trá – Baile an Fheirtéaraigh – Dún Chaoin

( Luan & Déardaoin amháin )

  1. Daingean Uí Chúis – Gallarus – Baile na nGall

( Máirt & Céadaoin amháin )

Ní dhéanfaidh TFI Nasc Áitiúil Chiarraí  aon athrú ar an seirbhís-bus ó dhoras go doras mar atáid i gceantar an Daingin.

  R47– Baile an Fheirtéaraigh – Ceann Trá – An Ghráig  – Daingean Uí Chúis ( Gach Céadaoin )

    R48– Baile an Fheirtéaraigh – Ceann Trá – Dún Chaoin- Daingean Uí Chúis ( Gach Aoine )

Cuireann TFI Nasc Áitiúil seirbhís náisiúnta ar fáil i gceantair tuaithe timpeall na hÉireann agus an-bhéim acu ar roghanna éagsúla iompair a sholáthar do phaisinéirí. Is é an aidhm atá ag TFI Nasc Áitiúil agus ag an Údarás Náisiúnta Iompair  ná méadú a dhéanamh ar sheirbhísí iompair i gceantar an Daingin go luath i 2021.

‘Is mian linn cur leis na seirbhísí iompair phoiblí i ngach sráidbhaile  timpeall ar bhaile an Daingin go luath i 2021. Ceanglóidh na seirbhísí breise seo na sráidbhailte máguaird le baile an Daingin, chomh maith le deimhin a dhéanamh de go mbeidh ceangal ag na seirbhísí seo le seirbhís Bhus Éireann agus daoine ag taisteal go Trá-Lí agus thar nais’, dar le Alan O Connell, Bainisteoir Ginearálta Nasc Áitiúil Chiarraí.

Leanfaidh an tseirbhís seo le hiompar phoiblí luachmhar a chur ar fáil do Chiarraí Thiar’, a deir Margaret Malone, Bainisteoir an Chláir Iompair Tuaithe. ‘Is é atá i gceist ag an Údarás Náisiúnta Iompair ná córas iompair phoiblí fiúntach a chur ar fáil do dhaoine i gceantair tuaithe’. Tá ag éirí go hiontach le TFI Nasc Áitiúil agus tá sé mar chuid de chóras iompair phoiblí na hÉireann anois’.

Tá geallúint tugtha faoi phlean an Rialtais ‘Éire 2040’, maoiniú a dhéanamh ar  TFI Nasc Áitiúil sa todhchaí, rud a chiallaíonn, ní hamháin go leanfar leis an gclár ach go raghaidh sé ó neart go neart i gcroí-lár phobail tuaithe ins na blianta atá le teacht.

Nótaí don Eagarthóir

Is Branda Náisiunta é Nasc Áitiúil d’Iompar Phoiblí i gceantair áitiúla agus tuaithe na hÉireannn. Tá cúig oifig déag ag Nasc Áitiúil go náisiúnta agus tá siad seo maoinithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair.

Tá seirbhísí Nasc Áitiúil Chiarraí comhordaithe go lárnach trí Ionad- Glaochanna atá ar fud na tíre agus atá bunaithe inár gcuid oifigí in Oileán Chiarraí. Tá na seirbhísí seo ar fáil d’éinne gur mian leo iad a usáid.

Tá 2 mhilliún turas déanta ag Nasc Áitiúil Chiarraí do phaisinéirí ó 2003, le 160,000 acu seo déanta i 2019.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, cláir-ama san áireamh, téir go dtí an suíomh idirlíon ag www.locallinkkerry.ie/andaingean