275a: An Daingean – Dún Chaoin

Lá: Dé Luain agus Déardaoin

An Daingean - Ceann Trá - Baile an Fheirtéaraigh - Dún Chaoin

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Luain & Déardaoin Dé Luain & Déardaoin
An Daingean An Ché os comhair SuperValu 08:00 12:20
Ceann Trá Os comhair Fruit De Mer 12:28
Baile an Fheirtéaraigh Eaglais Bhaile an Fheirtéaraigh 08:18 12:37
Dún Chaoin Krugers Bar 08:28 12:51

Dún Chaoin - Baile an Fheirtéaraigh - Ceann Trá - An Daingean

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Luain & Déardaoin Dé Luain & Déardaoin
Dún Chaoin Krugers Bar 08:30 12:55
Baile an
Fheirtéaraigh
An Músaem 08:42 13:06
Ceann Trá Os comhair Halla an Phobail 08:51
An Daingean An Ché os comhair SuperValu 09:04 13:22

Route 275a: An Daingean – Cuas – An Fheothanach – Gallarus – Baile na nGall

Lá: Dé Máirt agus Dé hAoine

An Daingean - Cuas - An Fheothanach - Gallarus - Baile na nGall

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Máirt & Dé hAoine Dé Máirt & Dé hAoine
An Daingean An Ché os comhair SuperValu 08:15 12:20
Cuas Teach Lóistín An Bóthar 12:34
An Fheothanach Teach Tábhairne An Cúinne 12:41
Baile na nGall Cros na Muirí os comhair McEoins 12:51
Gallarus 08:28
Baile na nGall Oifig an Phoist 08:33

Baile na nGall - Gallarus - An Fheothanach - Cuas - An Daingean

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Máirt & Dé hAoine Dé Máirt & Dé hAoine
Baile na nGall Cros na Muirí os comhair McEoins 12:55
Gallarus 13:00
Baile na nGall Oifig an Phoist 08:35
An Fheothanach Os comhair Theach Tábhairne An Cúinne 08:45
Cuas Os comhair Theach Lóistín An Bóthar 08:53
An Daingean SuperValu, an Ché 09:08 13:14

Route 275a: Dingle – Dunquin

Day: Monday & Thursday

Dingle - Ventry - Ballyferriter - Dunquin

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Departs Stops Monday & Thursday Monday & Thursday
Dingle The Quay Opp Super Valu 08:00 12:20
Ventry Opp Fruit de Mer Restaurant 12:28
Ballyferriter Church 08:18 12:37
Dunquin Krugers Bar 08:28 12:51

Dunquin - Ballyferriter - Ventry - Dingle

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Departs Stops Monday & Thursday Monday & Thursday
Dunquin Krugers Bar 08:30 12:55
Ballyferriter Museum 08:42 13:06
Ventry Opp Community Hall 08:51
Dingle The Quay Super Valu 09:04 13:22

Route 275a: Dingle – Cuas – Feohanagh – Gallarus – Ballydavid

Day: Tuesday & Friday

Dingle - Cuas - Feohanagh - Gallarus - Ballydavid

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Departs Stops Tuesday & Friday Tuesday & Friday
Dingle The Quay Opp SuperValu 08:15 12:20
Cuas An Bothar B & B 12:34
Feohanagh An Cuinne Pub 12:41
Ballydavid Muirioch Cross Opp McEoins 12:51
Gallarus 08:28
Ballydavid Post Office 08:33

Ballydavid - Gallarus - Feohanagh - Cuas - Dingle

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Departs Stops Tuesday & Friday Tuesday & Friday
Ballydavid Murioch Cross Opp McEoins 12:55
Gallarus 13:00
Ballydavid Post Office 08:35
Feohanagh Opp An Cuinne Pub 08:45
Cuas Opposite An Bothar B & B 08:53
Dingle The Quay Super Valu 09:08 13:14