R73: Dingle Daingean Uí Chúis – Gallarus – An Mhuiríoch – An Fheothanach – Baile na nGall International Symbol of Access - Wikipedia

Máirt, Déardaoin, Dé hAoine, Dé Sathairn

R73: Dingle Daingean Uí Chúis - Gallarus - An Mhuiríoch - An Fheothanach - Baile na nGall

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Máirt, Déardaoin,Dé hAoine, Dé Sathairn
Dingle Daingean Uí Chúis An Ché os comhair SuperValu 09:001
Gallarus GAA Pairc 09:20
An Mhuiríoch 09:25
Baile na nGall Seanoifig an Phoist 09:30
An Fheothanach Teach Tábhairne An Chúinne 09:45
An Cuas Teach Lóistín An Bhóthair 09:55
Dingle Daingean Uí Chúis Supervalu an Ché 10:302&3

Baile na nGall - An Fheothanach - An Mhuiríoch - Gallarus - Dingle Daingean Uí Chúis

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Máirt, Déardaoin, Dé hAoine, Dé Sathairn
Dingle Daingean Uí Chúis SuperValu, an Ché 14:001
An Cuas Teach Lóistín An Bhóthair 14:35
An Fheothanach Teach Tábhairne An Chúinne 14:45
Baile na nGall Seanoifig an Phoist 15:00
An Mhuiríoch 15:05
Gallarus GAA Pairc 15:10
Dingle Daingean Uí Chúis Supervalu an Ché 15:302&3

1 Nascann sé le BE bus ó Thrá Lí – An Com – Abhainn an Scáil
2 Nascann sé le BE 275 leis an mbus go Abhainn – An Com – Trá Lí
3 Nascann sé le nascáitiúil Ciarraí bealach 277 Dingle Daingean Uí Chúis – Ceann Trá- Baile an Fheirtéaraigh – Dún Chaoin

Beidh an tseirbhís seo ag dul ó dhoras go doras (nuair is féidir) sna bailte fearainn seo a leanas:

Fearann Mhic Réamainn, Cill Fhiontain, Cnoc an Bhróigin, Gallarus (Gallaras), An Mhuiríoch, Baile na nGall, An Bóthar Buí, An Ghlaise Bheag, An Fheothanach, Baile Dháith, Baile Ui Chorráin, An Chuis, Cill Chuain, Baile an Lochaigh, Na Gleannta Theas

Tá sé riachtanach suíochán a chur in áirithe roimh ré nuair a bhíonn dialltaí ar an mBealach.

Mar gheall ar nádúr na seirbhíse thuas ó dhoras go doras d’fhéadfadh athrú beag a bheith mar thoradh air seo ar na hamanna bailithe.