275a: An Daingean – Dún Chaoin

Lá: Dé Luain agus Déardaoin

An Daingean - Ceann Trá - Baile an Fheirtéaraigh - Dún Chaoin

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Luain & Déardaoin Dé Luain & Déardaoin
An Daingean Laistiar de SuperValu 08:00 12:20
Ceann Trá Os comhair Fruit De Mer 12:28
Baile an Fheirtéaraigh Eaglais Bhaile an Fheirtéaraigh 08:18 12:37
Dún Chaoin Tigh Kruger 08:28 12:51

Dún Chaoin - Baile an Fheirtéaraigh - Ceann Trá - An Daingean

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Luain & Déardaoin Dé Luain & Déardaoin
Dún Chaoin Tigh Kruger 08:30 12:55
Baile an
Fheirtéaraigh
An Músaem 08:42 13:06
Ceann Trá Os comhair Halla an Phobail 08:51
An Daingean SuperValu, an Ché 09:04 13:22

Route 275a: An Daingean – Cuas – An Fheothanach – Gallarus – Baile na nGall

Lá: Dé Máirt agus Dé hAoine

An Daingean - Cuas - An Fheothanach - Gallarus - Baile na nGall

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Máirt & Dé hAoine Dé Máirt & Dé hAoine
An Daingean Laistiar de SuperValu 08:15 12:20
Cuas Teach Lóistín An Bóthar 12:34
An Fheothanach Teach Tábhairne An Cúinne 12:41
Baile na nGall Cros na Muirí os comhair McEoins 12:51
Gallarus Gort CLG 08:28
Baile na nGall Oifig an Phoist 08:33

Baile na nGall - Gallarus - An Fheothanach - Cuas - An Daingean

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Imeacht Stadanna Dé Máirt & Dé hAoine Dé Máirt & Dé hAoine
Baile na nGall Cros na Muirí os comhair McEoins 12:55
Gallarus Gort CLG 13:00
Baile na nGall Oifig an Phoist 08:35
An Fheothanach Teach Tábhairne An Cúinne 08:45
Cuas Teach Lóistín An Bóthar 08:53
An Daingean SuperValu, an Ché 09:08 13:14

Route 47: Baile an Fheirtéaraigh – Ceann Trá – Graig – An Daingean

Gach Céadaoin

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Stadanna Isteach Stadanna Amach
An Daingean 09.00 Lidl 12.40
Baile an Fheirtéaraigh 09.20 Ospidéal 12.50
Canon’s Corner, Dingle/Daingean Uí Chúis 10.20 Garvey’s 13.00
Ospidéal 10.30 Baile an Fheirtéaraigh 14.00
Beidh an tSeirbhís seo Doras go Doras (nuair is féidir) sna bailte fearainn seo a leanas:

Riasc, An Gragh, Baile an Chala,Clocher, Baile an Fheirtearaigh, Ard na Caithne, Mám Gaoithe, Ceann Trá, An Daingean. Riasc, Ballyferriter, Graig, Clogher, Mám na Gaoithe, Ventry, Dingle.

Is riachtanas é suíochán a réamh-áirithint má tá diall ar an mBealach. Mar gheall ar nádúr na seirbhíse thuas ó dhoras go doras d’fhéadfadh athrú beag a bheith mar thoradh air seo ar na hamanna Pioc suas.

Route 48: Baile an Fheirtearaigh – Ceann Trá – Dún Chaoin – An Daingean

Gach Aoine

Scroll left to right on the table to see the full route timetable.

Stadanna Isteach Stadanna Amach
An Daingean 09.00 Lidl 12.40
Baile an Fheirtearaigh 09.25 Ospidéal 12.50
Dun Chaoin 09.45 An Daingean 13.00
Ceann Trá 10.00 Ceann Trá 13.30
Canon’s Corner 10.30 Dun Chaoin 13.45
Baile an Fheirtearaigh 14.05
Beidh an tSeirbhís seo Doras go Doras (nuair is féidir) sna bailte fearainn seo a leanas:

Baile an Fheirtearaigh, Ceanntrá, (Bothar Íseal) Cill Mhic a’Domhnaigh, Com Dhíneol, Dun Chaoin, Mám Clasach,An Daingean.

Ballyferriter, Ventry, (Low Road) Cill Mhic a Domhnaigh, Coumeenoole, Dunquin, Mám Clasach, Dingle

Is riachtanas é suíochán a réamh-áirithint má tá diall ar an mBealach. Mar gheall ar nádúr na seirbhíse thuas ó dhoras go doras d’fhéadfadh athrú beag a bheith mar thoradh air seo ar na hamanna Pioc suas.

S230 – Dingle/Daingean Uí Chúis – Ceann Trá limistéar      
Gach Máirt – Níl an tSeirbhís seo ag feidhmiú faoi láthair mar gheall ar Phaindéim Coronavirus

Imeacht: Grove Dingle/Daingean Uí Chúis – 11.30

Teacht: Halla Ceann Trá 12.45

Imeacht: Halla Ceann Trá – 14.30/15.00

Teacht: Grove Dingle/Daingean Uí Chúis – 15.45/16.15

Beidh an tSeirbhís seo Doras go Doras (nuair is féidir) sna bailte fearainn seo a leanas:

Grove Dingle/ Daingean Uí Chúis, Quay Side, Baile Na Boula, Knockavrogeen West, Daingean Uí Chúis, Keelerih, Emlagh Slat, Ventry & Maumnaghuithe.

Is riachtanas é suíochán a réamh-áirithint má tá diall ar an mBealach. Mar gheall ar nádúr na seirbhíse thuas ó dhoras go doras d’fhéadfadh athrú beag a bheith mar thoradh air seo ar na hamanna Pioc suas.

C431– DINGLE DAY CARE
Dé Luain – Dé Céadaoin

Déanann Local Link Kerry bainistíocht agus comhordú ar sheachadadh seirbhísí iompair thar ceann Cúram Lae an Daingin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le Cúram Lae an Daingin.